สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,561.40548.0064.9 %5.049.0858.26-18.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,520.04640.0057.9 %5.082.9332.0661.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,526.44332.0078.3 %5.093.9040.9456.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,748.64793.0071.1 %5.065.9577.97-18.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,737.63495.0071.5 %5.062.1239.3736.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,111.88451.0059.4 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,612.961,139.0029.4 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,501.591.0099.9 %5.031.1824.0023.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,111.88593.0046.7 %5.028.391.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,523.593,722.89-47.5 %0.052.8843.8917.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,308.78391.0088.2 %5.068.0692.33-35.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,515.51482.0068.2 %5.050.09110.20-120.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,753.12620.0064.6 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,514.79606.0060.0 %5.034.6359.13-70.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,595.46723.5054.7 %5.038.4581.70-112.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,657.84398.0076.0 %5.051.540.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,062.01335.0068.5 %5.038.9258.67-50.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,472.77913.0038.0 %5.053.7951.584.1 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,436.931.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,546.065,220.00-105.0 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,401.84592.0057.8 %5.048.7476.75-57.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,823.44481.0073.6 %5.055.7678.28-40.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,496.02630.0057.9 %5.069.2868.411.3 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,569.67191.0087.8 %5.053.7238.8427.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,488.72701.0052.9 %5.053.8770.29-30.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)950.48334.1064.8 %5.054.3019.5863.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,566.00238.0084.8 %5.046.1488.49-91.8 %0.0
รวม 45,115 21,571 52.19 % 1,445 1,294 10.44 %