สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ137,111.8877,000.0043.8 %5.07,818.48454.5094.2 %5.0
รวม 137,112 77,000 43.84 % 7,818 455 94.19 %