สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน96,787.2734,831.5864.0 %5.05,223.35415.4492.0 %5.0
รวม 96,787 34,832 64.01 % 5,223 415 92.05 %