สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ87,426.9025,269.0071.1 %5.05,351.54384.8192.8 %5.0
รวม 87,427 25,269 71.10 % 5,352 385 92.81 %