สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน84,293.7921,839.0074.1 %5.05,536.021,147.7279.3 %5.0
รวม 84,294 21,839 74.09 % 5,536 1,148 79.27 %