สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน128,353.3585,506.0033.4 %5.08,268.72681.4091.8 %5.0
รวม 128,353 85,506 33.38 % 8,269 681 91.76 %