สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน90,374.6944,000.0051.3 %5.05,213.97552.8189.4 %5.0
รวม 90,375 44,000 51.31 % 5,214 553 89.40 %