สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์171,436.4596,355.7843.8 %5.05,511.001,161.8078.9 %5.0
รวม 171,436 96,356 43.80 % 5,511 1,162 78.92 %