สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน157,269.45142,555.489.4 %4.56,874.234,154.9039.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)10,589.667,622.5428.0 %5.02,933.09300.0689.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)7,652.785,130.0033.0 %5.0811.19329.1359.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,849.172,867.60-0.6 %0.0987.34158.6583.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)5,917.634,060.0031.4 %5.01,520.73272.6282.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,800.08395.0085.9 %5.0681.63106.9684.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,524.45600.3076.2 %5.0516.1798.8580.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,321.79699.0069.9 %5.0456.8289.9480.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,394.16345.0085.6 %5.0362.46558.28-54.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,122.971,103.0064.7 %5.0641.6342.6093.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,336.39885.0062.1 %5.0366.4657.0084.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,208.68800.0063.8 %5.0691.14130.9281.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,276.30409.0082.0 %5.01,104.09997.029.7 %4.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง1,889.94395.0079.1 %5.0615.71352.8842.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,425.02409.0083.1 %5.0699.56162.4976.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,307.27255.0088.9 %5.0591.63150.1274.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,338.29632.0073.0 %5.0707.05134.0181.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี1,775.44607.2065.8 %5.0751.6784.7788.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร1,978.95488.0075.3 %5.0738.45210.9071.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,166.59341.0084.3 %5.0692.32114.0083.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,211.57805.8063.6 %5.0861.98107.3587.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา2,974.09260.0091.3 %5.01,008.07315.4068.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,189.24201.5090.8 %5.0606.12352.3841.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,308.96325.5085.9 %5.0512.89156.6969.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,569.41843.0067.2 %5.0685.78344.1449.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,229.16756.0066.1 %5.0589.20157.7073.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,708.97997.2063.2 %5.0523.35164.1068.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี2,712.84534.0080.3 %5.0618.22153.4475.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,039.75229.0088.8 %5.0787.00141.8782.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก6,469.531,019.3984.2 %5.0416.90351.0015.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,311.401,038.0055.1 %5.0453.90133.9370.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,730.03633.0076.8 %5.0596.45699.20-17.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย1,996.79776.0061.1 %5.0757.881,068.75-41.0 %0.0
รวม 254,597 179,018 29.69 % 31,161 12,652 59.40 %