สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 134,181.5587,431.8834.8 %5.05,607.93555.9590.1 %5.0
รวม 134,182 87,432 34.84 % 5,608 556 90.09 %