สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า213,960.84167,046.8121.9 %5.06,805.441,253.8781.6 %5.0
รวม 213,961 167,047 21.93 % 6,805 1,254 81.58 %