สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 207,300.52188,755.668.9 %4.07,011.804,578.8034.7 %5.0
รวม 207,301 188,756 8.95 % 7,012 4,579 34.70 %