สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย179,743.50116,000.0035.5 %5.06,574.072,280.3665.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี10,496.917,956.0024.2 %5.02,092.013,194.99-52.7 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,967.906,336.0036.4 %5.02,045.992,282.64-11.6 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท12,434.4913,516.00-8.7 %0.01,649.64413.2574.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี10,940.397,737.5529.3 %5.01,037.29726.7529.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,118.597,039.2046.3 %5.01,740.67855.0050.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี11,513.797,288.9536.7 %5.01,848.41501.0072.9 %5.0
รวม 248,216 165,874 33.17 % 16,988 10,254 39.64 %