สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม646,769.69306,765.7252.6 %5.035,217.4648,534.30-37.8 %0.0
รวม 646,770 306,766 52.57 % 35,217 48,534 -37.81 %