สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 845,108.5035,459.0095.8 %5.06,692.881,861.6672.2 %5.0
รวม 845,109 35,459 95.80 % 6,693 1,862 72.18 %