สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 92,508.5033,047.7264.3 %5.05,589.171,086.4480.6 %5.0
รวม 92,509 33,048 64.28 % 5,589 1,086 80.56 %