สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 258,215.59126,000.0051.2 %5.08,450.073,221.1661.9 %5.0
รวม 258,216 126,000 51.20 % 8,450 3,221 61.88 %