สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 431,320.78224,530.0047.9 %5.08,909.696,202.7130.4 %5.0
รวม 431,321 224,530 47.94 % 8,910 6,203 30.38 %