สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 91,343.7631,782.5765.2 %5.04,879.42619.5987.3 %5.0
รวม 91,344 31,783 65.21 % 4,879 620 87.30 %