สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 48,311.6543,002.0911.0 %5.05,829.9278,482.72-1,246.2 %0.0
รวม 48,312 43,002 10.99 % 5,830 78,483 -1,246.21 %