สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน172,393.19147,181.0014.6 %5.06,148.841,029.0083.3 %5.0
รวม 172,393 147,181 14.62 % 6,149 1,029 83.27 %