สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม319,649.16172,000.0046.2 %5.06,111.322,023.5066.9 %5.0
รวม 319,649 172,000 46.19 % 6,111 2,024 66.89 %