สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 81,218.1631,680.0061.0 %5.05,038.88999.4080.2 %5.0
รวม 81,218 31,680 60.99 % 5,039 999 80.17 %