สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 101,950.81111,201.00-9.1 %0.05,035.75966.0080.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน7,957.661,582.0080.1 %5.0499.18122.2675.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส4,877.73149.0096.9 %5.087.570.9598.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก12,677.4115,527.00-22.5 %0.0526.690.9099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร8,434.856,618.0021.5 %5.0952.300.9099.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น13,481.562,831.3879.0 %5.0567.23278.8350.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม16,132.072,166.0086.6 %5.0603.86115.2080.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา17,561.417,596.3256.7 %5.0656.18230.8264.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,299.701,126.5084.6 %5.0294.1451.3382.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,072.652,936.0067.6 %5.0582.3726.0895.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,644.279,351.0031.5 %5.02,285.40156.6093.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,608.041,274.0083.3 %5.01,172.6189.9092.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,271.326,523.4450.8 %5.0462.17115.3175.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช9,476.633,459.0063.5 %5.0813.980.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน11,933.101,407.5088.2 %5.0964.3670.3092.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,096.622,394.8066.3 %5.01,226.45136.8088.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง16,837.527,633.0054.7 %5.01,420.22422.7470.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,014.782,978.4067.0 %5.0279.2399.6564.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,433.6695,762.00-142.8 %0.01,524.1357.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี28,764.418,920.6069.0 %5.0965.37595.1038.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,255.931,270.0084.6 %5.0272.4366.1975.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช7,072.341.00100.0 %5.0718.620.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,666.523,560.0058.9 %5.0561.412.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย14,791.714,097.3972.3 %5.0686.25152.0077.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,049.09517.0089.8 %5.092.7131.5366.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด9,373.534,968.0047.0 %5.01,987.75207.4489.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี9,889.702,600.0073.7 %5.0391.3757.0085.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง13,788.185,908.0057.2 %5.02,945.41306.8589.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,833.912,216.0077.5 %5.0282.549.0096.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,435.741,796.3884.3 %5.0393.24122.1368.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,403.693,925.6738.7 %5.0118.0839.1266.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์16,429.5314,567.0011.3 %5.02,615.74113.4595.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี9,817.6915,734.10-60.3 %0.0265.8286.1667.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์9,641.953,817.9860.4 %5.01,243.31177.6485.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย7,742.958,409.35-8.6 %0.0428.371.9599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป13,936.4223,040.00-65.3 %0.08,979.3985.5099.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,466.54444.0094.1 %5.0284.0487.1169.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี9,423.182,532.0073.1 %5.0477.34135.8571.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,045.1310,786.8017.3 %5.0753.84211.0072.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,685.933,305.0069.1 %5.0869.30145.8083.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,677.24735.2291.5 %5.0196.8036.4481.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี9,839.765,963.2839.4 %5.0548.03194.7564.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา6,709.674,200.0037.4 %5.0455.2045.0090.1 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 215,850.619,554.76-63.3 %0.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,616.491,628.8075.4 %5.0683.1742.2793.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,834.722,130.3068.8 %5.05,358.99185.4296.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,118.7121,595.72-321.9 %0.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช17,135.4344,310.00-158.6 %0.0696.4481.0088.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่4,678.033,375.7927.8 %5.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,412.535,744.0031.7 %5.01,177.940.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา6,518.282,153.0067.0 %5.0738.37124.3983.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,307.552,908.0060.2 %5.01,152.52197.4382.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา5,550.47936.6883.1 %5.0305.0489.3970.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,441.201,554.2575.9 %5.09,524.690.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,864.451,596.0044.3 %5.056,559.31176.8899.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,302.691,000.0084.1 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 3,166.383,817.56-20.6 %0.018,648.81208.3698.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,337.862,584.0040.4 %5.05,271.8158.9098.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,051.443,536.00-72.4 %0.017,096.7139.1599.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,867.422,827.001.4 %0.519,178.5555.2999.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,426.361,760.0027.5 %5.08,708.0020.4299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 5,942.901,854.3668.8 %5.0347.7323.3193.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,734.931,971.46-13.6 %0.034,560.860.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,520.335,371.2028.6 %5.01,252.440.9599.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,721.996,108.00-124.4 %0.023,427.940.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,336.427,432.21-122.8 %0.0595.7883.4286.0 %5.0
รวม 710,240 551,580 22.34 % 258,022 7,248 97.19 %