สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม224,479.8837,000.0083.5 %5.015,366.261,012.0093.4 %5.0
รวม 224,480 37,000 83.52 % 15,366 1,012 93.41 %