สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ191,460.16271,521.00-41.8 %0.06,542.80764.7788.3 %5.0
รวม 191,460 271,521 -41.82 % 6,543 765 88.31 %