สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ114,071.05137,000.00-20.1 %0.06,114.45347.1994.3 %5.0
รวม 114,071 137,000 -20.10 % 6,114 347 94.32 %