สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี113,070.5386,955.0023.1 %5.05,751.761,376.4176.1 %5.0
รวม 113,071 86,955 23.10 % 5,752 1,376 76.07 %