สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ172,478.19284,985.00-65.2 %0.08,643.92646.3592.5 %5.0
รวม 172,478 284,985 -65.23 % 8,644 646 92.52 %