สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม292,102.66272,260.006.8 %3.010,022.786,283.3437.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)205,537.1760,725.0070.5 %5.06,464.649,297.83-43.8 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)246,168.03321,783.00-30.7 %0.09,266.135,319.6742.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)134,116.9426,950.0079.9 %5.05,661.08844.0885.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)96,214.1726,584.0072.4 %5.05,423.461,532.9571.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)707,058.0632,971.0095.3 %5.06,345.825,138.5119.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)107,433.828,902.0091.7 %5.05,435.96519.3590.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)115,960.2023,853.7479.4 %5.06,248.271,035.5083.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)90,862.1413,738.0084.9 %5.04,748.10276.0794.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)235,907.03222,540.955.7 %2.56,474.025,878.409.2 %4.5
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)100,994.5334,377.0066.0 %5.05,364.051,326.2875.3 %5.0
รวม 2,332,355 1,044,685 55.21 % 71,454 37,452 47.59 %