สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,314,767.302,948,023.0011.1 %5.071,987.0657,006.1620.8 %5.0
รวม 3,314,767 2,948,023 11.06 % 71,987 57,006 20.81 %