สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,024,384.70484,165.0052.7 %5.08,737.724,493.2948.6 %5.0
รวม 1,024,385 484,165 52.74 % 8,738 4,493 48.58 %