สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ207,984.45177,875.8414.5 %5.010,532.437,028.3033.3 %5.0
รวม 207,984 177,876 14.48 % 10,532 7,028 33.27 %