สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 225,811.61181,991.6319.4 %5.06,896.121,465.0078.8 %5.0
รวม 225,812 181,992 19.41 % 6,896 1,465 78.76 %