สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 226,144.84135,000.0040.3 %5.08,268.721,193.6885.6 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง65,832.3036,000.0045.3 %5.0402.16380.435.4 %2.5
รวม 291,977 171,000 41.43 % 8,671 1,574 81.85 %