สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม180,558.8983,614.0053.7 %5.05,898.711,002.1483.0 %5.0
รวม 180,559 83,614 53.69 % 5,899 1,002 83.01 %