สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม90,699.5244,000.0051.5 %5.05,160.82350.1593.2 %5.0
รวม 90,700 44,000 51.49 % 5,161 350 93.22 %