สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์133,858.9481,064.8039.4 %5.06,652.241,246.1381.3 %5.0
สำนักกษาปณ์49,851.9438,294.0023.2 %5.014,152.49959.5493.2 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,321.947,399.0028.3 %5.03,184.64581.7681.7 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,553.056,050.0029.3 %5.02,756.491,360.1450.7 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,048.5111,000.008.7 %4.06,241.08421.3793.2 %5.0
รวม 214,634 143,808 33.00 % 32,987 4,569 86.15 %