สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ312,408.63204,664.0034.5 %5.07,196.282,959.4158.9 %5.0
รวม 312,409 204,664 34.49 % 7,196 2,959 58.88 %