สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ183,657.1694,861.0048.3 %5.05,886.20636.3489.2 %5.0
รวม 183,657 94,861 48.35 % 5,886 636 89.19 %