สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 412,338.88557,627.19-35.2 %0.013,315.162,830.2478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89400.8394.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 218,231.2215,887.0012.9 %5.05,034.79451.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 336,748.695,738.8384.4 %5.07,265.21633.3791.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 112,174.564,824.3260.4 %5.02,957.052.8599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1018,906.2516,809.0011.1 %5.04,769.77190.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1120,613.4514,413.2830.1 %5.03,092.38300.0090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,064.3212,038.6220.1 %5.03,043.33187.9693.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1329,545.2119,809.1233.0 %5.03,380.50168.7595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1421,172.5812,522.4340.9 %5.03,657.96325.0591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 15,300.375,552.6263.7 %5.04,217.70302.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,615.078,560.0026.3 %5.02,691.71376.0086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1711,720.41578.2695.1 %5.03,022.16228.0092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1821,949.4317,000.0022.5 %5.03,064.28112.0096.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1929,077.5241,402.90-42.4 %0.03,839.26376.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 223,244.3917,413.8725.1 %5.03,620.53256.5092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2015,812.389,564.0039.5 %5.02,870.39228.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2120,931.0436,750.00-75.6 %0.04,544.68760.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,700.66308.7994.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2324,522.4812,729.0048.1 %5.03,767.51213.7594.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2423,773.207,231.8169.6 %5.04,766.42287.5094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2527,021.5018,449.0031.7 %5.04,602.65515.6788.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2615,369.268,499.0044.7 %5.04,318.89490.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2724,165.6916,430.0032.0 %5.04,063.42560.0086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2830,586.4222,000.0028.1 %5.04,081.40323.2592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2915,913.3812,110.0023.9 %5.02,634.21200.4592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 327,195.7011,615.9257.3 %5.08,568.97363.8595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3019,725.2817,193.0012.8 %5.03,576.67410.7188.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 428,051.7414,484.4948.4 %5.04,177.11277.4093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 523,438.6820,440.2012.8 %5.03,852.09190.0095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 631,134.7428,303.399.1 %4.53,632.22188.0094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 721,026.7519,627.006.7 %3.04,416.03340.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 823,914.4916,360.0431.6 %5.04,130.82453.3689.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 918,398.6617,000.007.6 %3.54,271.98377.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,375.113,907.4438.7 %5.0425.7966.5084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 27,919.245,901.8425.5 %5.0485.1542.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน6,912.432,639.2061.8 %5.0416.701.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,339.341,624.8469.6 %5.0406.4977.9080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,116.374,368.0028.6 %5.0493.1276.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6021.1894.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,576.96801.0087.8 %5.0416.2976.0081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,001.452,581.8457.0 %5.0407.1985.5079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,155.852,351.3654.4 %5.0343.7178.8577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย4,742.962,935.0038.1 %5.0425.0852.2587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,686.473,728.0044.2 %5.0465.40114.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,914.026,025.6012.8 %5.0568.75110.2080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,395.603,585.8451.5 %5.0564.1438.0093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน5,684.803,793.4433.3 %5.0530.2650.4890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม5,837.271,886.8467.7 %5.0488.3958.4288.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,862.111,300.0077.8 %5.0410.3495.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,748.466,405.4417.3 %5.0394.9838.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,274.671,122.0082.1 %5.0428.1376.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,191.633,085.0040.6 %5.0432.0676.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,178.154,369.0029.3 %5.0386.921.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,694.005,554.0017.0 %5.0404.3336.6790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,021.151,855.8473.6 %5.0463.0964.9786.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,108.346,624.0018.3 %5.0492.4076.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,577.10868.4481.0 %5.0514.7258.9088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,630.843,380.0040.0 %5.0720.6063.8391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ7,004.461,411.0079.9 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,682.872,400.0064.1 %5.0358.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.092.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.9440.0090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,095.134,625.0024.1 %5.0281.4447.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0253.5362.0675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 25,420.082,955.8445.5 %5.0349.4860.1782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,570.741,396.0069.5 %5.0378.2176.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,280.324,246.0041.7 %5.0471.2195.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.9734.2092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 15,672.232,481.0056.3 %5.0312.0863.6579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,034.62555.8486.2 %5.0311.860.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0928.5093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง6,512.496,475.840.6 %0.5368.5395.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,748.111,310.0077.2 %5.0399.34118.2370.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,925.045,870.0025.9 %5.0461.66114.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,549.483,890.0048.5 %5.0488.2698.9279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,797.553,237.0044.2 %5.0344.4238.0089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์4,952.351,774.0064.2 %5.0366.120.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร6,412.912,419.8462.3 %5.0487.8276.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม7,702.662,360.0069.4 %5.0478.9495.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,019.582,813.0044.0 %5.0422.7147.5088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0545.8477.9085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,881.012,558.0062.8 %5.0468.9476.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 27,340.676,750.848.0 %4.0313.7238.0087.9 %5.0
รวม 1,358,230 1,179,188 13.18 % 173,259 16,628 90.40 %