สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 84,299.3421,995.6673.9 %5.05,289.01386.5092.7 %5.0
รวม 84,299 21,996 73.91 % 5,289 386 92.69 %