สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ240,945.77200,000.0017.0 %5.08,737.722,104.1775.9 %5.0
รวม 240,946 200,000 16.99 % 8,738 2,104 75.92 %