สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ117,030.8383,050.9529.0 %5.05,467.23994.4381.8 %5.0
รวม 117,031 83,051 29.03 % 5,467 994 81.81 %