สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต198,549.02361,000.00-81.8 %0.08,343.766,190.4125.8 %5.0
รวม 198,549 361,000 -81.82 % 8,344 6,190 25.81 %