สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ300,495.38532,000.00-77.0 %0.012,517.861,938.7684.5 %5.0
รวม 300,495 532,000 -77.04 % 12,518 1,939 84.51 %