สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 124,746.08183,000.00-46.7 %0.05,367.181,077.5079.9 %5.0
รวม 124,746 183,000 -46.70 % 5,367 1,078 79.92 %