สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 371,784.91109,225.0070.6 %5.06,111.321,460.5076.1 %5.0
รวม 371,785 109,225 70.62 % 6,111 1,461 76.10 %