สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา396,011.00347,502.0012.2 %5.05,579.79401.8492.8 %5.0
รวม 396,011 347,502 12.25 % 5,580 402 92.80 %