สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว162,071.4892,901.0042.7 %5.06,467.766,695.21-3.5 %0.0
รวม 162,071 92,901 42.68 % 6,468 6,695 -3.52 %